[Katalog proizvoda]  [O nama]

15.07.2024.
BAXI GMC+ Generatori toplote za spoljnu ugradnju

BAXI GMC+ 1/2/3 Gasni generator toplote

Naziv: BAXI GMC+ 1/2/3 Gasni generator toplote
Šifra:
Snaga: 35.00 - 450.00 kW
VP Cena: 0,00 DIN
MP Cena: 0,00 DIN
BAXI GMC+ 1/2/3 Gasni generator toplote
Generator toplote za smeštanje Luna Duo-Tec MP+ fasadnih gasnih kondenzacionih kotlova snage od 35 kW do 150 kW uz svu prateću hidrauličnu – dimovodnu i opremu za upravljanje kotlovima u kaskadi.
Generator toplote se može isporučiti u zavisnosti od potrebe, pojedinačno sa 1, 2 ili 3 vrata, koji se dalje modularno mogu kombinovati u zavisnosti od količine potrebnih kotlova ili u kombinaciji sa hidrauličnom skretnicom.
Dimovodi se nalaze iznad svakog kotla i terminisani su sa gornje strane kontejnerske kotlarnice (opcija sa centralnim dimovodom)
U okviru generatora toplote se nalazi:
- Gasni kondenzacioni kotao Luna Duo-Tec MP samo za grejanje snage od 35 kW do 150 kW
- Elektro orman
- Hidraulično i gasno povezivanje kotlova u kaskadi
- Kompletno upravljanje kotlovima u kaskadi
- Sigurnosni komplet (sastoji se od: sigurnosnog termostata, sigurnosnog presostata, manometra, termometra i 2 držača senzora)
- Opciono – Hidraulična skretnica

Generator toplote BAXI GMC+ (1/2/3) se pravi prema narudžbi i kompletno montira i testira u fabrici u Italiji
Hidraulični priključci, priključak za gas, kao i izvod kondenzata se mogu izabrati sa leve ili desne strane kontejnera.

Priključci:
- Hidraulični priključak (potis/povrat): prirubnički DN80
- Priključak za gas: navojni 2”
- Izvod kondenzata: 5/4" PPR

Generator toplote poseduje:
- Sertifikat o usaglašenosti sa tipom
nadležne institucije
- Srpski znak usaglašenosti AAA
- Mišljenje MUP RS

Prednosti generatora toplote:
- Ne zauzima prostor unutar objekta (nema potrebe za uređenjem kotlarncie prema važećim Zakonima),
- Jednostavno priključenje na sistem (Sva oprema unutar kontejnera dolazi povezana),
- Snaga kontejnerske kotlarnice zavisi od broja povezanih kotlova u kaskadi.


Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene.
Fotografije proizvoda su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od proizvoda u ponudi.