[Katalog proizvoda]  [O nama]

18.06.2024.

INVERTERSKA MULTISPLIT SPOLJNA JEDINICA V6 SERIJE
US$ -> DIN
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
INV.MULTISPL.VRF SP.JED.MV6-252WV2GN1-E [17291.jpg] INV.MULTISPL.VRF SP.JED.MV6-252WV2GN1-E 25.20 - 25.20 kW 6.167,00 US$ 7.400,40 US$
INV.MULTISPL.VRF SP.JED.MV6-280WV2GN1-E [17290.jpg] INV.MULTISPL.VRF SP.JED.MV6-280WV2GN1-E 28.00 - 28.00 kW 6.231,00 US$ 7.477,20 US$
INV.MULTISPL.VRF SP.JED.MV6-335WV2GN1-E [17293.jpg] INV.MULTISPL.VRF SP.JED.MV6-335WV2GN1-E 33.50 - 33.50 kW 6.903,00 US$ 8.283,60 US$
INV.MULTISPL.VRF SP.JED.MV6-400WV2GN1-E [17294.jpg] INV.MULTISPL.VRF SP.JED.MV6-400WV2GN1-E 40.00 - 40.00 kW 8.086,00 US$ 9.703,20 US$
INV.MULTISPL.VRF SP.JED.MV6-450WV2GN1-E [17295.jpg] INV.MULTISPL.VRF SP.JED.MV6-450WV2GN1-E 45.00 - 45.00 kW 8.215,00 US$ 9.858,00 US$
INV.MULTISPL.VRF SP.JED.MV6-500WV2GN1-E [17296.jpg] INV.MULTISPL.VRF SP.JED.MV6-500WV2GN1-E 50.00 - 50.00 kW 10.315,00 US$ 12.378,00 US$
INV.MULTISPL.VRF SP.JED.MV6-560WV2GN1-E [17297.jpg] INV.MULTISPL.VRF SP.JED.MV6-560WV2GN1-E 56.00 - 56.00 kW 10.368,00 US$ 12.441,60 US$
INV.MULTISPL.VRF SP.JED.MV6-615WV2GN1-E [17298.jpg] INV.MULTISPL.VRF SP.JED.MV6-615WV2GN1-E 61.50 - 61.50 kW 10.930,00 US$ 13.116,00 US$Inverterska mini VRF spoljna jedinica
US$ -> DIN
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
MINI.SPOLJ.MDV-V140W/DRN1 INVERTER [15454.jpg] MINI.SPOLJ.MDV-V140W/DRN1 INVERTER 14.00 - 15.40 kW 2.803,00 US$ 3.363,60 US$
MINI.SPOLJ.MDV-V160W/DRN1 INVERTER [15455.jpg] MINI.SPOLJ.MDV-V160W/DRN1 INVERTER 15.50 - 17.00 kW 2.963,00 US$ 3.555,60 US$
MINI.SPOLJ.MDV-V180W/DRN1 INVERTER [17299.jpg] MINI.SPOLJ.MDV-V180W/DRN1 INVERTER 17.50 - 19.00 kW 3.052,00 US$ 3.662,40 US$MDV.../N1-A3 MULTISPLIT UNUTRAŠNJA JEDINICA KASETA SA ČETVOROSTRANIM IZDUVAVANJEM
US$ -> DIN
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
MULTISPL.KASET.MDV-D22Q4/N1-A3(B) COMPACT [8688.jpg] MULTISPL.KASET.MDV-D22Q4/N1-A3(B) COMPACT 2.20 - 2.40 kW 563,00 US$ 675,60 US$
MULTISPL.KASET.MDV-D28Q4/N1-A3(B) COMPACT [166.jpg] MULTISPL.KASET.MDV-D28Q4/N1-A3(B) COMPACT 2.80 - 3.20 kW 568,00 US$ 681,60 US$
MULTISPL.KASET.MDV-D36Q4/N1-A3(B) COMPACT [166.jpg] MULTISPL.KASET.MDV-D36Q4/N1-A3(B) COMPACT 3.60 - 4.00 kW 612,00 US$ 734,40 US$
MULTISPL.KASET.MDV-D45Q4/N1-A3(B) COMPACT [166.jpg] MULTISPL.KASET.MDV-D45Q4/N1-A3(B) COMPACT 4.50 - 5.00 kW 617,00 US$ 740,40 US$MDV.../N1-D MULTISPLIT UNUTRAŠNJA JEDINICA KASETA SA ČETVOROSTRANIM IZDUVAVANJEM
US$ -> DIN
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
MULTISPL.KASET.MDV-D56Q4/N1-E(B) [127.jpg] MULTISPL.KASET.MDV-D56Q4/N1-E(B) 5.60 - 6.30 kW 697,00 US$ 836,40 US$
MULTISPL.KASET.MDV-D71Q4/N1-E(B) [8451.jpg] MULTISPL.KASET.MDV-D71Q4/N1-E(B) 7.10 - 8.00 kW 762,00 US$ 914,40 US$
MULTISPL.KASET.MDV-D80Q4/N1-E(B) [127.jpg] MULTISPL.KASET.MDV-D80Q4/N1-E(B) 8.00 - 9.00 kW 769,00 US$ 922,80 US$
MULTISPL.KASET.MDV-D90Q4/N1-E(B) [127.jpg] MULTISPL.KASET.MDV-D90Q4/N1-E(B) 9.00 - 10.00 kW 793,00 US$ 951,60 US$
MULTISPL.KASET.MDV-D100Q4/N1-E(B) [127.jpg] MULTISPL.KASET.MDV-D100Q4/N1-E(B) 10.00 - 11.00 kW 824,00 US$ 988,80 US$
MULTISPL.KASET.MDV-D112Q4/N1-E(B) [127.jpg] MULTISPL.KASET.MDV-D112Q4/N1-E(B) 11.20 - 12.50 kW 841,00 US$ 1.009,20 US$
MULTISPL.KASET.MDV-D140Q4/N1-E(B) [127.jpg] MULTISPL.KASET.MDV-D140Q4/N1-E(B) 14.00 - 15.00 kW 885,00 US$ 1.062,00 US$MULTISPLIT ZIDNA UNUTRAŠNJA JEDINICA
US$ -> DIN
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
MULTISPLIT ZIDNA UNUTRAŠNJA JEDINICA MDV-D22G/N1-M [128.jpg] MULTISPLIT ZIDNA UNUTRAŠNJA JEDINICA MDV-D22G/N1-M 2.20 - 2.40 kW 269,00 US$ 322,80 US$
MULTISPLIT ZIDNA UNUTRAŠNJA JEDINICA MDV-D28G/N1-M [128.jpg] MULTISPLIT ZIDNA UNUTRAŠNJA JEDINICA MDV-D28G/N1-M 2.80 - 3.20 kW 277,00 US$ 332,40 US$
MULTISPLIT ZIDNA UNUTRAŠNJA JEDINICA MDV-D36G/N1-M [128.jpg] MULTISPLIT ZIDNA UNUTRAŠNJA JEDINICA MDV-D36G/N1-M 3.60 - 4.00 kW 332,00 US$ 398,40 US$
MULTISPLIT ZIDNA UNUTRAŠNJA JEDINICA MDV-D45G/N1-M [128.jpg] MULTISPLIT ZIDNA UNUTRAŠNJA JEDINICA MDV-D45G/N1-M 4.50 - 5.00 kW 384,00 US$ 460,80 US$
MULTISPLIT ZIDNA UNUTRAŠNJA JEDINICA MDV-D56G/N1-M [128.jpg] MULTISPLIT ZIDNA UNUTRAŠNJA JEDINICA MDV-D56G/N1-M 5.60 - 6.30 kW 394,00 US$ 472,80 US$
MULTISPLIT ZIDNA UNUTRAŠNJA JEDINICA MDV-D71G/N1-M [128.jpg] MULTISPLIT ZIDNA UNUTRAŠNJA JEDINICA MDV-D71G/N1-M 7.10 - 8.00 kW 448,00 US$ 537,60 US$
MULTISPLIT ZIDNA UNUTRAŠNJA JEDINICA MDV-D80G/N1-M [128.jpg] MULTISPLIT ZIDNA UNUTRAŠNJA JEDINICA MDV-D80G/N1-M 8.00 - 9.00 kW 466,00 US$ 559,20 US$
MULTISPLIT ZIDNA UNUTRAŠNJA JEDINICA MDV-D90G/N1-M [128.jpg] MULTISPLIT ZIDNA UNUTRAŠNJA JEDINICA MDV-D90G/N1-M 9.00 - 10.00 kW 486,00 US$ 583,20 US$PODPLAFOSKO-PARAPETNA UNUTRAŠNJA JEDINICA
US$ -> DIN
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
MULTISPL.POSPL.PARAP. MDV-D36DL/N1-C(B) [13453.jpg] MULTISPL.POSPL.PARAP. MDV-D36DL/N1-C(B) 3.60 - 4.00 kW 638,00 US$ 765,60 US$
MULTISPL.PODPL.PARAP. MDV-D45DL/N1-C(B) [198.jpg] MULTISPL.PODPL.PARAP. MDV-D45DL/N1-C(B) 4.50 - 5.00 kW 708,00 US$ 849,60 US$
MULTISPL.PODPL.PARAP. MDV-D56DL/N1-C(B) [198.jpg] MULTISPL.PODPL.PARAP. MDV-D56DL/N1-C(B) 5.60 - 6.30 kW 722,00 US$ 866,40 US$
MULTISPL.PODPL.PARAP. MDV-D71DL/N1-C(B) [198.jpg] MULTISPL.PODPL.PARAP. MDV-D71DL/N1-C(B) 7.10 - 8.00 kW 730,00 US$ 876,00 US$
MULTISPL. PODPL.PARAP. MDV-D80DL/N1-C(B) [198.jpg] MULTISPL. PODPL.PARAP. MDV-D80DL/N1-C(B) 8.00 - 9.00 kW 847,00 US$ 1.016,40 US$
MULTISPL. PODPL.PARAP. MDV-D112DL/N1-C(B) [198.jpg] MULTISPL. PODPL.PARAP. MDV-D112DL/N1-C(B) 9.00 - 10.00 kW 937,00 US$ 1.124,40 US$MULTISPLIT UNUTRAŠNJA JEDINICA KANALSKA 40 Pa
US$ -> DIN
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
MULTISPL.KANAL.MDV-D22T2/N1-DA5(B) [129.jpg] MULTISPL.KANAL.MDV-D22T2/N1-DA5(B) 2.20 - 2.60 kW 435,00 US$ 522,00 US$
MULTISPL.KANAL.MDV-D28T2/N1-DA5(B) [129.jpg] MULTISPL.KANAL.MDV-D28T2/N1-DA5(B) 2.80 - 3.20 kW 442,00 US$ 530,40 US$
MULTISPL.KANAL.MDV-D36T2/N1-DA5 [129.jpg] MULTISPL.KANAL.MDV-D36T2/N1-DA5 3.60 - 4.00 kW 449,00 US$ 538,80 US$
MULTISPL.KANAL.MDV-D45T2/N1-DA5(B) [8459.jpg] MULTISPL.KANAL.MDV-D45T2/N1-DA5(B) 4.50 - 5.00 kW 456,00 US$ 547,20 US$
MULTISPL.KANAL.MDV-D56T2/N1-DA5(B) [129.jpg] MULTISPL.KANAL.MDV-D56T2/N1-DA5(B) 5.60 - 6.30 kW 518,00 US$ 621,60 US$
MULTISL.KANAL.MDV-D71T2/N1-DA5(B) [129.jpg] MULTISL.KANAL.MDV-D71T2/N1-DA5(B) 7.10 - 8.00 kW 571,00 US$ 685,20 US$
MULTISL.KANAL.MDV-D80T2/N1-BA5(B) [129.jpg] MULTISL.KANAL.MDV-D80T2/N1-BA5(B) 8.00 - 9.00 kW 757,00 US$ 908,40 US$
MULTISL.KANAL.MDV-D90T2/N1-BA5(B) [129.jpg] MULTISL.KANAL.MDV-D90T2/N1-BA5(B) 9.00 - 10.00 kW 795,00 US$ 954,00 US$MULTISPLIT KANALSKA JEDINICA VISOKOG STATIČKOG PRITISKA
US$ -> DIN
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
MULTISPL.KANAL.MDV-D200T1/N1-B(B) HIGH [251.jpg] MULTISPL.KANAL.MDV-D200T1/N1-B(B) HIGH 20.00 - 22.50 kW 1.736,00 US$ 2.083,20 US$
KANALSKA UNUTRAŠNJA JEDINICA VISOKOG STATIČKOG PRITISKA D250T1/N1-B(B) [251.jpg] KANALSKA UNUTRAŠNJA JEDINICA VISOKOG STATIČKOG PRITISKA D250T1/N1-B(B) 25.00 - 26.00 kW 1.799,00 US$ 2.158,80 US$
KANALSKA UNUTRAŠNJA JEDINICA VISOKOG STATIČKOG PRITISKA D280T1/N1-B(B) [251.jpg] KANALSKA UNUTRAŠNJA JEDINICA VISOKOG STATIČKOG PRITISKA D280T1/N1-B(B) 28.00 - 31.50 kW 1.853,00 US$ 2.223,60 US$
KANALSKA UNUTRAŠNJA JEDINICA VISOKOG STATIČKOG PRITISKA D400T1/N1(B) [251.jpg] KANALSKA UNUTRAŠNJA JEDINICA VISOKOG STATIČKOG PRITISKA D400T1/N1(B) 40.00 - 45.00 kW 2.874,00 US$ 3.448,80 US$
KANALSKA UNUTRAŠNJA JEDINICA VISOKOG STATIČKOG PRITISKA D450T1/N1(B) [251.jpg] KANALSKA UNUTRAŠNJA JEDINICA VISOKOG STATIČKOG PRITISKA D450T1/N1(B) 45.00 - 50.00 kW 2.949,00 US$ 3.538,80 US$
KANALSKA UNUTRAŠNJA JEDINICA VISOKOG STATIČKOG PRITISKA D560T1/N1(B) [251.jpg] KANALSKA UNUTRAŠNJA JEDINICA VISOKOG STATIČKOG PRITISKA D560T1/N1(B) 56.00 - 63.00 kW 3.050,00 US$ 3.660,00 US$RAČVE ZA POVEZIVANJE JEDINICA
US$ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
KOMPLET RACVI FQZHN-01D SA IZOLACIJOM [130.jpg] KOMPLET RACVI FQZHN-01D SA IZOLACIJOM 38,00 US$ 45,60 US$
KOMPLET RACVI FQZHN-02D SA IZOLACIJOM [130.jpg] KOMPLET RACVI FQZHN-02D SA IZOLACIJOM 50,00 US$ 60,00 US$
KOMPLET RACVI FQZHN-03D SA IZOLACIJOM [130.jpg] KOMPLET RACVI FQZHN-03D SA IZOLACIJOM 75,00 US$ 90,00 US$
KOMPLET RACVI FQZHN-04D SA IZOLACIJOM [130.jpg] KOMPLET RACVI FQZHN-04D SA IZOLACIJOM 117,00 US$ 140,40 US$
KOMPLET RACVI FQZHW-02N1D SA IZOLACIJOM za povezivanje spoljne jedinice [17302.jpg] KOMPLET RACVI FQZHW-02N1D SA IZOLACIJOM za povezivanje spoljne jedinice 109,00 US$ 130,80 US$
KOMPLET RACVI FQZHW-03N1D SA IZOLACIJOM za povezivanje spoljne jedinice [17303.jpg] KOMPLET RACVI FQZHW-03N1D SA IZOLACIJOM za povezivanje spoljne jedinice 229,00 US$ 274,80 US$
KOMPLET RACVI FQZHW-04N1D SA IZOLACIJOM za povezivanje spoljne jedinice [17304.jpg] KOMPLET RACVI FQZHW-04N1D SA IZOLACIJOM za povezivanje spoljne jedinice 339,00 US$ 406,80 US$ŽIČANI KONTROLER ZA MDV SPOLJNE JEDINICE
US$ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene