[Katalog proizvoda]  [O nama]

18.06.2024.

PAKOLE - TAMNO ZRAČEĆI OZRAČIVAČI - JEDNOCEVNI (P)
€ -> DIN
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
OMEGA P 6 [28.jpg] OMEGA P 6 10.80 - 19.40 kW 0,00 € 0,00 €
OMEGA P 9 [28.jpg] OMEGA P 9 14.60 - 26.40 kW 0,00 € 0,00 €
OMEGA P 12 [28.jpg] OMEGA P 12 19.90 - 33.30 kW 0,00 € 0,00 €
OMEGA P 15 [28.jpg] OMEGA P 15 25.60 - 44.00 kW 0,00 € 0,00 €
OMEGA P 18 [28.jpg] OMEGA P 18 31.20 - 51.00 kW 0,00 € 0,00 €
OMEGA P 21 [28.jpg] OMEGA P 21 38.40 - 51.40 kW 0,00 € 0,00 €
OMEGA P 24 [28.jpg] OMEGA P 24 45.80 - 52.60 kW 0,00 € 0,00 €PAKOLE - TAMNO ZRAČEĆI OZRAČIVAČI - DVOCEVNI (U)
€ -> DIN
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
OMEGA U 3 [258.jpg] OMEGA U 3 10.80 - 19.40 kW 0,00 € 0,00 €
OMEGA U 4.5 [258.jpg] OMEGA U 4.5 14.60 - 26.40 kW 0,00 € 0,00 €
OMEGA U 6 [258.jpg] OMEGA U 6 19.90 - 33.33 kW 0,00 € 0,00 €
OMEGA U 7.5 [258.jpg] OMEGA U 7.5 25.60 - 44.00 kW 0,00 € 0,00 €
OMEGA U 9 [258.jpg] OMEGA U 9 31.20 - 51.00 kW 0,00 € 0,00 €
OMEGA U 10.5 [258.jpg] OMEGA U 10.5 38.40 - 51.40 kW 0,00 € 0,00 €
OMEGA U 12 [258.jpg] OMEGA U 12 45.80 - 52.60 kW 0,00 € 0,00 €PAKOLE - INFRA CRVENI OZRAČIVAČI
€ -> DIN
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
INFRA CRVENI OZRAČIVAČ - PAKOLE [6478.jpg] INFRA CRVENI OZRAČIVAČ - PAKOLE 1.00 kW 0,00 € 0,00 €
INFRA CRVENI OZRAČIVAČ - PAKOLE [6479.jpg] INFRA CRVENI OZRAČIVAČ - PAKOLE 4.00 kW 0,00 € 0,00 €
INFRA CRVENI OZRAČIVAČ - PAKOLE GH7 [6481.jpg] INFRA CRVENI OZRAČIVAČ - PAKOLE GH7 7.50 kW 0,00 € 0,00 €
INFRA CRVENI OZRAČIVAČ - PAKOLE GH 11 [6482.jpg] INFRA CRVENI OZRAČIVAČ - PAKOLE GH 11 11.60 kW 0,00 € 0,00 €
INFRA CRVENI OZRAČIVAČ - PAKOLE GH18 18.00 kW 0,00 € 0,00 €
INFRA CRVENI OZRAČIVAČ - PAKOLE GH22 23.00 kW 0,00 € 0,00 €
INFRA CRVENI OZRAČIVAČ - PAKOLE GH36 36.40 kW 0,00 € 0,00 €Termo regulacija
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
UPRAVLJANJE ZA OZRAČIVAČE TERMOSTAT ZA OZRAČIVAČE SA SONDOM FP-1 [8428.jpg] UPRAVLJANJE ZA OZRAČIVAČE TERMOSTAT ZA OZRAČIVAČE SA SONDOM FP-1 0,00 € 0,00 €
UPRAVLJANJE ZA OZRAČIVAČE TERMO REGULATOR FP4 digitalni [8431.jpg] UPRAVLJANJE ZA OZRAČIVAČE TERMO REGULATOR FP4 digitalni 0,00 € 0,00 €
Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene