[Katalog proizvoda]  [O nama]

19.05.2024.
Važeći obračunski kurs:1€=120,00 DIN, 1$=110,00 DIN 

„Pametno očitavanje” daljinski meri potrošnju gasa

19.05.2022.

•Da je "Suboticagas" i dalje među vodećim javno komunalnim preduzećima u Subotici potvrđuje podatak da i pored istorijski niske cene gasa to preduzeće uspešno i pozitivno posluje • Budućnost u tehničkim inovacijama, a zamena gasomera u domaćinstvima • Gas za Master plan!

Više je povoda za razgovor sa direktorom JKP "Suboticagas", msc Draganom Božinovićem, a među krucijalnima su što je sadašnja cena gasa na nivou cene 2010. godine, pa je zanimljivo kako "Suboticagas" i dalje ima odlične rezultate poslovanja, a sada najavljuje i pilot projekat, investiciju u saradnji sa „Cim gasom” i to sopstvenim sredstvima, bez banaka i kredita. Na taj način će „pametnim merilima”, uz gasomere, daljinski očitavati potrošnju gasa kod potrošača koji neće biti obavezni da ubuduće sede kod kuće i čekaju „ merenje potrošnje”.

236_1.jpg
Dragan Božinović, direktor „Suboticagasa” (Foto: Atila Kovač)

Na čemu JKP "Suboticagas" fokusira svoje osnovne poslovne planove u ovoj godini?

—Aktivnosti "Suboticagasa" u ovoj godini su usmerene na četiri osnovna pravca, koja imaju za cilj da podignu nivo tehnološke i infrastrukturne osposobljenosti preduzeća za pružanje usluga distribucije gasa, primerenih evropskim zahtevima i standardima.  Prvo, da jednim dužim obilaznim gasovodom, kroz nastavak radova, povežemo sektor subotičke mreže sa Vikend naseljem na Paliću u dužini od oko 9 km i time zaokružimo Palićku destinaciju rešavajući usput i mogućnost priključivanja potencijalnih potrošača na njoj. Ovaj krak gasovodakoji prepoznajemo kao „ Senćanski put“ će biti u budućnosti mnogo značajniji, zbog mogućnosti gasifikovanja te strane Palića i sadržaja koji se predviđaju prema Master planu.  Svedoci smo da je Palić-Banja sada mnogo izvesniji projekat u Subotici, koji bi trebalo da pokrene ovu destinaciju iz turističke letargije. Gas će biti energetska ponuda, na pragu tog Plana.

Besplatni priključci gasa za domaćinstva su već nekoliko godina poslovni brend preduzeća. Ima li i dalje interesovanja za njih?

—Mi se trudimo da maksimalno iskoristimo letnji period za ugradnju što većeg broja besplatnih priključaka gasa za domaćinstva, koje jedino "Suboticagas" u Srbiji ima kao poslovni odnos sa svojim potrošačima već treću godinu. Logika je naravno, futuristička. U uslovima pada potrošnje gasa po energetskom subjektu, u širem regionu južne Evrope, a pre svega u domaćinstvima, jedini način održavanja i povećanja količine gasa koji troši Subotica je povećanje broja potrošača. Stoga apelujemo, da svi potrošači koji su krajem prošle i početkom ove godine podneli zahtev za uvođenje besplatnog priključka što pre obezbede potrebne saglasnosti i građevinske dozvole, da bi došli na red i taj posao okončali pre početka zimskih uslova, uvažavajući činjenicu da je tada izvođenje građevinskih radova otežano i često nemoguće. S druge strane, odgađanje rešavanja ovih administrativnih problema donosi dve moguće nepovoljnosti: jedna je zagušenje zahteva da se svima ugradi priključak neposredno pred grejnu sezonu, a druga, da JKP zbog toga privremeno suspenduje svoju odluku o prihvatanju daljih zahteva za besplatnim priključcima u ovoj godini, sa neizvesnim budućim poslovnim stavom oko ove problemtike.  Stoga je najbolje rešenje završiti sve administrativno - pripremne radnje što pre i obezbediti potrebne saglasnosti, jer se time istovremeno definiše i redosled za instaliranje priključka.

Hoće li "Suboticagas" krenuti stopama EPS-a na planu osavremenjavanja u očitavanju potrošnje? Šta možemo u gasnoj privredi u budućnosti očekivati od tih inovacija?

—Ono što je za nas tehnološki i zakonodavno uslovljeno, vezano je za akciju postepene zamene merila za gas. Sve direktive Evropske unije su usmerene na tehničko usaglašavanje svih uređaja i merila prema evropskim standardima. Najkraće rečeno, budućnost u ovoj oblasti je rad sa merilima za „pametno očitavanje“, gde svaka potrošnja gasa mora biti transparentna i gde nema mesta tajnama, koliko koji subjekt gasa troši. "Suboticagas" je u ovoj godini već započeo zamenu ovih merila sa termokompenzatorima, koji sami koriguju potrošnju po temperaturi na licu mesta, kod samih potrošača, a ne kao što se sada to obavlja u informatičkim centrima distributera.  Već smo u ovoj godini krenuli u akciju zamene 1.400 komada ovih merila i do kraja 2019.  godine kada je zakonski rok, zamenićemo preko 8.000 ovih merila kod svih domaćinstava.  To su veoma skupe investicije, ali zahvaljujući planskom, kontrolisanom i uspešnom poslovanju u prethodnom periodu, "Suboticagas" će ovaj investicioni napor sam podneti, bez bankarskih i kreditnih aranžmana. Što se budućnosti tiče, ističemo početak pilot-programa daljinskog očitavanja potrošnje gasa kod potrošača, koji smo započeli u saradnji sa stručnjacima iz „Cim gasa” iz Subotice.

Telemetrija, kako se to stručno zove u svetskoj gasnoj privredi više nije nepoznanica. Takozvana „pametna merila”, ugrađena kod potrošača kao dodatak uz gasomere, omogućavaju Vam da iz komandnog centra, centrale distributera ili nekog drugog mesta, gde imate instaliran programski server sami očitavate sve željene podatke kod potrošača. Na probnim uzorcima sad testiramo funkcionisanje i ekonomske parametre tih tehnologija. Veoma je značajno koliko bi te tehničke inovacije koštale distributera, u odnosu na benefite koje one donose.  Uz te inovacije, potrošači neće biti obavezni da budu kod kuće prilikom očitavanja, pa neće biti ni neočitanih brojila. Dakle, „pametni uređaji“ će sami slati podatke o tekućoj potrošnji, u sadašnjem i predhodnom periodu, pa čak i o očekivanoj potrošnji, na bazi programskih parametara. Sada jedan mali broj potrošača, sticajem okolnosti ili namerno, ne omogućava uvek pristup očitavačima, da bi se na merno-regulacionom setu očitala potrošnja. To stvara probleme i distributeru i potrošaču, naročito kada se nagomila potrošnja gasa za više meseci. Novom tehnologijom, ovi problemi će postati prošlost.

Cena gasa je nezaobilazna informacija. Ona je uvek najznačajnije pitanje za građane, pa kakva su tu očekivanja?

—U prošloj i ovoj godini, cena gasa je permanentno padala kod svih korisnika, iz poznatih razloga vezanih za međunarodno tržište nafte i naftnih derivata.  Ona je sada, zavisno koji segment potrošača se posmatra, na nivou cena od pre pet-šest godina.  Prateći sadašnja kretanja cena nafte i naftnih derivata na svetskom tržištu, saglasno kriterijumima za formiranje cene gasa, vrlo je realno da će se ta cena blago korigovati u drugoj polovini godine. Na duži rok nije realno, da cena gasa za građane bez PDV-a bude između 32 i 35 dinara po kubiku. Lako se mogu porediti i cene gasa kod naših većih poslovnih potrošača u Subotici, dakle onih koji troše preko 100.000 kubika godišnje, sa cenama gasa sličnih potrošača u drugim gradovima Srbije.

Ona sada, za ovu grupu korisnika za april mesec iznosi ispod 30 dinara po kubiku.

Tu smo izrazito najjeftiniji i najpouzdaniji, jer je naša osnovna logika: minimalna distributivna marža-maksimalan broj potrošača.  To će omogućiti, da gas prema ostalim energentima ostane i dalje među najisplativijim energentima u dužem vremenu.

Očigledno da "Suboticagas" ide krupnim koracima napred i da spada u jedno od najuspešnijih subotičkih javno- komunalnih preduzeća, koje od pre dve godine uplaćuje polovinu, ne male dobiti svom osnivaču. Uz to, isplatili ste sve obaveze prema JKP "Subotička toplana" i bankama. Kako sada komentarišete ranije izjave nekih političkih stranaka koje su Vas napadale na početku mandata?

—Nikako. Kako su radili tako su i prošli na ovim izborima u Subotici, bez očiglednog minimalnog poverenja građana. Jedno je pisati saopštenja i degradirajuće komentare na društvenim mrežama, a drugo je stručno i profesionalno se posvetiti privređivanju i nešto napraviti. Da su se više bavili sobom, a ne drugima, mislim da bi na proteklom plebiscitarnom testiranju u Subotici mnogo bolje prošli.

N.H.K.

Poziv građanima

Građani bi što pre trebalo da pribave potrebne saglasnosti za uvođenje besplatnih priključaka za gas, jer sve te aktivnosti traju najviše dve nedelje.

Izvor: Subotičke Novine


prezzi orologi chopard

replika saat bursa

omega aqua terra replica

prezzi orologi iwc

orologi replica rollex

rolex datejust 116200

tag heuer monaco gulf prezzo Repliche

repliche rolex perfette in contrassegno