[Katalog proizvoda]  [O nama]

28.02.2021.

PAKOLE - GASNI KALORIFERI
DIN -> €
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
GTV-20 A [6534.jpg] GTV-20 A 20.00 kW 174.120,00 DIN 208.944,00 DIN
GTV-27A 27.00 kW 178.440,00 DIN 214.128,00 DIN
GTV-33A 33.00 kW 193.080,00 DIN 231.696,00 DIN
GTV-40A 40.00 kW 202.680,00 DIN 243.216,00 DIN
GTV-48A 48.00 kW 218.040,00 DIN 261.648,00 DIN
GTV-58A 58.00 kW 246.480,00 DIN 295.776,00 DIN
GTV 20 C [6535.jpg] GTV 20 C 20.00 kW 207.000,00 DIN 248.400,00 DIN
GTV 27 C 27.00 kW 225.360,00 DIN 270.432,00 DIN
GTV 33 C 33.00 kW 235.440,00 DIN 282.528,00 DIN
GTV 40 C 40.00 kW 249.360,00 DIN 299.232,00 DIN
GTV 48 C 48.00 kW 267.000,00 DIN 320.400,00 DIN
GTV 58 C 58.00 kW 280.920,00 DIN 337.104,00 DIN
GTV 20 CL [6536.jpg] GTV 20 CL 20.00 kW 207.000,00 DIN 248.400,00 DIN
GTV 27 CL 27.00 kW 225.360,00 DIN 270.432,00 DIN
GTV 33 CL 33.00 kW 235.440,00 DIN 282.528,00 DIN
GTV 40 CL 40.00 kW 249.360,00 DIN 299.232,00 DIN
GTV 48 CL 48.00 kW 267.000,00 DIN 320.400,00 DIN
GTV 58 CL 58.00 kW 280.920,00 DIN 337.104,00 DINTermo regulacija kalolifer
DIN -> €
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
UPRAVLJANJE ZA KALORIFERE MEHANIČKI TERMO  REGULATOR TEMPERATURE AHP-1 [8432.jpg] UPRAVLJANJE ZA KALORIFERE MEHANIČKI TERMO REGULATOR TEMPERATURE AHP-1 15.000,00 DIN 18.000,00 DIN
UPRAVLJANJE ZA KALORIFERE DIGITALNI TERMO REGULATOR TEMPERATURE  AHP-2 [8433.jpg] UPRAVLJANJE ZA KALORIFERE DIGITALNI TERMO REGULATOR TEMPERATURE AHP-2 40.680,00 DIN 48.816,00 DIN
Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene