[Katalog proizvoda]  [O nama]

29.01.2022.

CEVNA IZOLACIJA SA PARNOM BRANOM ZA KLIMATIZACIJU 9mm
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
KAIFLEX EF [3652.jpg] KAIFLEX EF 6x9 0,26 € 0,31 €
KAIFLEX EF 12x9 0,31 € 0,37 €
KAIFLEX EF 15x9 0,35 € 0,42 €
KAIFLEX EF 18x9 0,38 € 0,46 €
KAIFLEX EF 22x9 0,38 € 0,46 €
KAIFLEX EF 28x9 0,54 € 0,65 €
KAIFLEX EF 35x9 0,62 € 0,74 €
KAIFLEX EF 42x9 0,70 € 0,84 €
KAIFLEX EF 48x9 0,85 € 1,02 €CEVNA IZOLACIJA SA PARNOM BRANOM ZA KLIMATIZACIJU 13mm
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
KAIFLEX EF 15x13 0,47 € 0,56 €
KAIFLEX EF 18x13 0,51 € 0,61 €
KAIFLEX EF 22x13 0,53 € 0,64 €
KAIFLEX EF 28x13 0,67 € 0,80 €
KAIFLEX EF 35x13 0,75 € 0,90 €
KAIFLEX EF 42x13 0,88 € 1,06 €
KAIFLEX EF 48x13 0,98 € 1,18 €
KAIFLEX EF 54x13 1,25 € 1,50 €
KAIFLEX EF 60x13 1,34 € 1,61 €
KAIFLEX EF 76x13 1,73 € 2,08 €
KAIFLEX EF 89x13 2,00 € 2,40 €PLOČASTA IZOLACIJA
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
K-FELX ISOLINE 6 mm/30m2 pak. 5,61 € 6,73 €
K-FLEX ISOLINE [3750.jpg] K-FLEX ISOLINE 10 mm/20m2 pak. 6,59 € 7,91 €
K-FLEX ISOLINE 13 mm/14m2 pak 7,37 € 8,84 €
K-FLEX ISOLINE 19 mm/10m2 pak 9,87 € 11,84 €
K-FLEX ISOLINE 32 mm/6m2 pak. 14,70 € 17,64 €
Lepak za izolaciju KAIFEX [3876.jpg] Lepak za izolaciju KAIFEX 2.2 lit 18,84 € 22,61 €
SAMOLEPLJIVA TRAKA K-FLEX 15m x 50 x 3mm 9,72 € 11,66 €
SAMOLEPLJIVA  TRAKA SIVA [3883.jpg] SAMOLEPLJIVA TRAKA SIVA 50m x 50mm 6,53 € 7,84 €
 SAMOLEPLJIVA TRAKA (crna) [3884.jpg] SAMOLEPLJIVA TRAKA (crna) 50m x 50mm 6,53 € 7,84 €
CLIPS ZA FIKSIRANJE IZOLACIJE [3885.jpg] CLIPS ZA FIKSIRANJE IZOLACIJE 100 kom/pak 2,65 € 3,18 €CEVNA IZOLACIJA PLAMAFLEX 9
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Plamaflex ISO [8438.jpg] Plamaflex ISO 15x9 0,22 € 0,26 €
Plamaflex ISO 18x9 0,25 € 0,30 €
Plamaflex ISO 22x9 0,29 € 0,35 €
Plamaflex ISO 28x9 0,31 € 0,37 €
Plamaflex ISO 35x9 0,44 € 0,53 €
Plamaflex ISO 42x9 0,49 € 0,59 €
Plamaflex ISO 48x9 0,57 € 0,68 €
Plamaflex ISO 60x9 0,80 € 0,96 €
Plamaflex ISO 76x9 0,90 € 1,08 €
Plamaflex ISO 89x9 1,11 € 1,33 €CEVNA IZOLACIJA PLAMAFLEX 13
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Plamaflex ISO 15x13 0,41 € 0,49 €
Plamaflex ISO 18x13 0,39 € 0,47 €
Plamaflex ISO 22x13 0,48 € 0,58 €
Plamaflex ISO 28x13 0,53 € 0,64 €
Plamaflex ISO 35x13 0,64 € 0,77 €
Plamaflex ISO 42x13 0,75 € 0,90 €
Plamaflex ISO 48x13 0,93 € 1,12 €
Plamaflex ISO 60x13 1,17 € 1,40 €
Plamaflex ISO 76x13 1,47 € 1,76 €
Plamaflex ISO 89x13 1,85 € 2,22 €
Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene