[Katalog proizvoda]  [O nama]

13.11.2018.
POCINKOVAN FITINZI
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
Koleno UU navojem TIP 90 [83.jpg] Koleno UU navojem TIP 90 1/2" 0,27 € 0,32 €
Koleno UU navojem TIP 90 3/4" 0,39 € 0,47 €
Koleno UU navojem TIP 90 1" 0,64 € 0,77 €
Koleno UU navojem TIP 90 5/4" 1,01 € 1,21 €
Koleno UU navojem TIP 90 6/4" 1,28 € 1,54 €
Koleno UU navojem TIP 90 2" 1,92 € 2,30 €
Koleno UU navojem TIP 90 2 1/2" 3,32 € 3,98 €
Koleno UU navojem TIP 90 3" 5,10 € 6,12 €
Koleno SU navojem TIP 92 [92.jpg] Koleno SU navojem TIP 92 1/2" 0,29 € 0,35 €
Koleno SU navojem TIP 92 3/4" 0,47 € 0,56 €
Koleno SU navojem TIP 92 1" 0,71 € 0,85 €
Koleno SU navojem TIP 92 5/4" 1,22 € 1,46 €
Koleno SU navojem TIP 92 6/4" 1,51 € 1,81 €
Koleno SU navojem TIP 92 2" 2,12 € 2,54 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 [110.jpg] T-komad pocinkovani Egal TIP 130 1/2" 0,36 € 0,43 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 3/4" 0,53 € 0,64 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 1" 0,83 € 1,00 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 5/4" 1,24 € 1,49 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 6/4" 1,62 € 1,94 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 2" 2,39 € 2,87 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 2 1/2" 5,10 € 6,12 €
T-komad pocinkovani Egal TIP 130 3" 6,70 € 8,04 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 [130.jpg] Reducir Nipla SU navojem TIP 241 3/4"x1/2" 0,26 € 0,31 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 1"x1/2" 0,39 € 0,47 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 1"x3/4" 0,39 € 0,47 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 5/4"x1/2" 0,66 € 0,79 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 5/4"x3/4" 0,66 € 0,79 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 5/4"x 1" 0,66 € 0,79 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 6/4"x1/2" 0,75 € 0,90 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 6/4"x3/4" 0,75 € 0,90 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 6/4"x 1" 0,75 € 0,90 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 6/4"x5/4" 0,75 € 0,90 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 2"x1/2" 1,05 € 1,26 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 2"x3/4" 1,05 € 1,26 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 2"x 1" 1,05 € 1,26 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 2"x5/4" 1,05 € 1,26 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 2"x6/4" 1,05 € 1,26 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 2 1/2"x6/4" 1,75 € 2,10 €
NIPLA REDUCIR TIP 241 ^F 2 1/2"x 2" 1,75 € 2,10 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 3"x 2" 2,55 € 3,06 €
Reducir Nipla SU navojem TIP 241 4"x 3" 7,01 € 8,41 €
Spojnica  TIP 270 [150.jpg] Spojnica TIP 270 1/2" 0,23 € 0,28 €
Spojnica TIP 270 3/4" 0,29 € 0,35 €
Spojnica TIP 270 1" 0,53 € 0,64 €
Spojnica TIP 270 5/4" 0,72 € 0,86 €
Spojnica TIP 270 6/4" 0,88 € 1,06 €
Spojnica TIP 270 2" 1,34 € 1,61 €
Spojnica TIP 270 2 1/2" 2,39 € 2,87 €
Spojnica TIP 270 3" 5,09 € 6,11 €
Spojnica TIP 270 4" 7,53 € 9,04 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 [159.jpg] Nipla sa SS navojem TIP 280 1/2" 0,25 € 0,30 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 3/4" 0,31 € 0,37 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 1" 0,46 € 0,55 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 5/4" 0,66 € 0,79 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 6/4" 0,91 € 1,09 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 2" 1,29 € 1,55 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 2 1/2" 2,08 € 2,50 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 3" 3,52 € 4,22 €
Nipla sa SS navojem TIP 280 4" 7,01 € 8,41 €
Čep pocinkovani TIP 290 [168.jpg] Čep pocinkovani TIP 290 1/2" 0,20 € 0,24 €
Čep pocinkovani TIP 290 3/4" 0,26 € 0,31 €
Čep pocinkovani TIP 290 1" 0,33 € 0,40 €
Čep pocinkovani TIP 290 5/4" 0,48 € 0,58 €
Čep pocinkovani TIP 290 6/4" 0,59 € 0,71 €
Čep pocinkovani TIP 290 2" 0,86 € 1,03 €
Kapa pocinkovana TIP 300 [175.jpg] Kapa pocinkovana TIP 300 1/2" 0,36 € 0,43 €
Kapa pocinkovana TIP 300 3/4" 0,43 € 0,52 €
Kapa pocinkovana TIP 300 1" 0,62 € 0,74 €
Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 [179.jpg] Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 1/2" 0,86 € 1,03 €
Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 3/4" 1,09 € 1,31 €
Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 1" 1,33 € 1,60 €
Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 5/4" 1,90 € 2,28 €
Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 6/4" 2,55 € 3,06 €
Holender pocinkovani sa UU navojem TIP 330 2" 3,66 € 4,39 €
Holender pocinkovani SU navojem TIP 331 [186.jpg] Holender pocinkovani SU navojem TIP 331 1/2" 1,09 € 1,31 €
Holender pocinkovani SU navojem TIP 331 3/4" 1,62 € 1,94 €
Holender pocinkovani SU navojem TIP 331 1" 1,97 € 2,36 €
Holender pocinkovani SU navojem TIP 331 5/4" 2,86 € 3,43 €
Krst TIP 180 [122.jpg] Krst TIP 180 1/2" 0,85 € 1,02 €
Krst TIP 180 3/4" 1,16 € 1,39 €
Ugaoni komad TIP 221 [124.jpg] Ugaoni komad TIP 221 1/2" 1,02 € 1,22 €
Ugaoni komad TIP 221 3/4" 1,22 € 1,46 €
Muf reducir TIP 240 [126.jpg] Muf reducir TIP 240 3/4"x1/2" 0,49 € 0,59 €
Muf reducir TIP 240 1"x1/2" 0,65 € 0,78 €
Muf reducir TIP 240 1"x3/4" 0,55 € 0,66 €
Muf reducir TIP 240 5/4"x1" 0,91 € 1,09 €
Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene