[Katalog proizvoda]  [O nama]

16.04.2021.

ČELIČNI FITINZI
€ -> DIN
Naziv Dimenzije   VP Cena MP Cena
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI [1562.jpg] HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 26,9x2,6 3/4" 0,40 € 0,48 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 33,7x2,6 1” 0,45 € 0,54 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 42x2,6 5/4” 0,70 € 0,84 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 48,3x2,6 6/4" 0,90 € 1,08 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 60,3x2,9 1,37 € 1,64 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 76,1x2,9 2,48 € 2,98 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 88,9x3,2 3" 3,47 € 4,16 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 108x3,6 6,29 € 7,55 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 114,3x3,6 4" 6,35 € 7,62 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 133x4.0 9,78 € 11,74 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 139,7x4.0 9,90 € 11,88 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 159x4,5 15,22 € 18,26 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 168,3x4,5 15,50 € 18,60 €
HAMBURŠKI LUK BEŠAVNI 219,1x6,3 35,41 € 42,49 €
Navojni nastavak [1539.jpg] Navojni nastavak 1/2" 0,38 € 0,46 €
Navojni nastavak 3/4" 0,47 € 0,56 €
Navojni nastavak 1" 0,73 € 0,88 €
Navojni nastavak 5/4" 0,97 € 1,16 €
Navojni nastavak 6/4" 1,10 € 1,32 €
Navojni nastavak 2" 1,45 € 1,74 €
Crni muf za zavarivanje 3/8" 0,25 € 0,30 €
Crni muf za zavarivanje 1/2" 0,27 € 0,32 €
Crni muf za zavarivanje 3/4" 0,34 € 0,41 €
Crni muf za zavarivanje 1" 0,53 € 0,64 €
Crni muf za zavarivanje 5/4" 0,74 € 0,89 €
Crni muf za zavarivanje 6/4" 0,93 € 1,12 €
Crni muf za zavarivanje 2" 1,38 € 1,66 €
Crni muf za zavarivanje 2½" 2,38 € 2,86 €
Crni muf za zavarivanje 3" 2,71 € 3,25 €
DANCE   33.7x2.3 [7347.jpg] DANCE 33.7x2.3 0,86 € 1,03 €
DANCE 42.4x2.6 1,18 € 1,42 €
DANCE 48.3x2.6 1,22 € 1,46 €
DANCE 60.3x2.9 1,29 € 1,55 €
DANCE 76.1x2.9 1,41 € 1,69 €
DANCE 88.9x3.2 2,01 € 2,41 €
DANCE 108.0x3.6 2,95 € 3,54 €
DANCE 114.3x3.6 4,17 € 5,00 €
DANCE 133.0x4.0 5,03 € 6,04 €
DANCE 159.7x4.5 8,72 € 10,46 €
DANCE 168.3x4.5 9,19 € 11,03 €
DANCE 219.1x6.3 16,49 € 19,79 €
DANCE 273.0x6.3 21,59 € 25,91 €
Koncentrični reducir 33,7-21,3 1,37 € 1,64 €
Koncentrični reducir 33,7-26,9 1,32 € 1,58 €
Koncentrični reducir 42,4-21,3 1,41 € 1,69 €
Koncentrični reducir 42,4-26,9 1,37 € 1,64 €
Koncentrični reducir 42,4-33,7 1,08 € 1,30 €
Koncentrični reducir 48,3-21,3 1,73 € 2,08 €
Koncentrični reducir 48,3-26,9 1,69 € 2,03 €
Koncentrični reducir 48,3-33,7 1,50 € 1,80 €
Koncentrični reducir 48,3-42,4 1,50 € 1,80 €
Koncentrični reducir 60,3-26,9 2,09 € 2,51 €
Koncentrični reducir 60,3-33,7 2,00 € 2,40 €
Koncentrični reducir 60,3-42,4 1,73 € 2,08 €
Koncentrični reducir 60,3-48,3 1,73 € 2,08 €
Koncentrični reducir 76,1-33,7 3,18 € 3,82 €
Koncentrični reducir 76,1-42,4 3,00 € 3,60 €
Koncentrični reducir 76,1-48,3 3,18 € 3,82 €
Koncentrični reducir 76,1-60,3 2,45 € 2,94 €
Koncentrični reducir 88,9-42,4 3,67 € 4,40 €
Koncentrični reducir 88,9-48,3 3,67 € 4,40 €
Koncentrični reducir 88,9-60,3 3,18 € 3,82 €
Koncentrični reducir 88,9-76,1 3,00 € 3,60 €
Koncentrični reducir 108,0-60,3 4,81 € 5,77 €
Koncentrični reducir 108,0-76,1 4,81 € 5,77 €
Koncentrični reducir 108,0-88,9 4,81 € 5,77 €
Koncentrični reducir 114,3-60,3 4,81 € 5,77 €
Koncentrični reducir 114,3-76,1 4,54 € 5,45 €
Koncentrični reducir 114,3-88,9 4,13 € 4,96 €
Koncentrični reducir 133,0-76,1 7,62 € 9,14 €
Koncentrični reducir 133,0-88,9 7,62 € 9,14 €
Koncentrični reducir 133,0-108,0 7,62 € 9,14 €
Koncentrični reducir 139,7-76,1 7,62 € 9,14 €
Koncentrični reducir 139,7-88,9 7,17 € 8,60 €
Koncentrični reducir 139,7-108,0 6,72 € 8,06 €
Koncentrični reducir 139,7-114,3 6,72 € 8,06 €
Koncentrični reducir 159,0-108,0 12,52 € 15,02 €
Koncentrični reducir 159,0-114,3 10,34 € 12,41 €
Koncentrični reducir 159,0-133,0 10,34 € 12,41 €
Koncentrični reducir 159,0-139,7 9,44 € 11,33 €
Koncentrični reducir 168,3-88,9 12,16 € 14,59 €
Koncentrični reducir 168,3-114,3 10,80 € 12,96 €
Koncentrični reducir 168,3-139,7 9,89 € 11,87 €
Koncentrični reducir 219,1-114,0 19,80 € 23,76 €
Koncentrični reducir 219,1-139,7 19,80 € 23,76 €
Koncentrični reducir 219,1-168,3 15,12 € 18,14 €
T KOMAD EGAL 219.1x6.3 KOVANI [7777.jpg] T KOMAD EGAL 219.1x6.3 KOVANI 73,45 € 88,14 €
T KOMAD EGAL 168.3x4.5 KOVANI 38,09 € 45,71 €
T KOMAD EGAL 159.0 x4.5 KOVANI 37,64 € 45,17 €
T KOMAD EGAL 139.7x4.0 KOVANI 27,21 € 32,65 €
T KOMAD EGAL 133.0 x4.0 KOVANI 21,23 € 25,48 €
T KOMAD EGAL 114.3x3.6 KOVANI 15,87 € 19,04 €
T KOMAD EGAL 108.0 x3.6 KOVANI 15,87 € 19,04 €
T KOMAD EGAL 88.9x3.2 KOVANI 10,16 € 12,19 €
T KOMAD EGAL 76.1x2.9 KOVANI 7,71 € 9,25 €
T KOMAD EGAL 60.3x2.9 KOVANI 6,26 € 7,51 €
T KOMAD EGAL 48.3x2.6 KOVANI 5,08 € 6,10 €
T KOMAD EGAL 42.4x2.6 KOVANI 4,00 € 4,80 €
T KOMAD EGAL 33.7x2.6 KOVANI 3,36 € 4,03 €
T KOMAD EGAL 26.9x2.3 KOVANI 2,27 € 2,72 €
T KOMAD EGAL 21.3x21.3 KOVANI 2,00 € 2,40 €
T KOMAD ASIMETRICAN 33.7-26.9 KOVANI 2,88 € 3,46 €
T KOMAD ASIMETRICAN 33.7-21.3 KOVANI 2,92 € 3,50 €
T KOMAD ASIMETRICAN 42.4-26.9 KOVANI 3,39 € 4,07 €
T KOMAD ASIMETRICAN 48.3-42.4 KOVANI 4,04 € 4,85 €
T KOMAD ASIMETRICAN 48.3-33.7 KOVANI 4,06 € 4,87 €
T KOMAD ASIMETRICAN 60.3-42.4 KOVANI 5,66 € 6,79 €
T KOMAD ASIMETRICAN 60.3-33.7 KOVANI 5,69 € 6,83 €
T KOMAD ASIMETRICAN 76.1-60.3 KOVANI 6,41 € 7,69 €
T KOMAD ASIMETRICAN 76.1-48.3 KOVANI 6,48 € 7,78 €
T KOMAD ASIMETRICAN 88.9-76.1 KOVANI 8,50 € 10,20 €
T KOMAD ASIMETRICAN 88.9-60.3 KOVANI 8,64 € 10,37 €
T KOMAD ASIMETRICAN 108-88.9 KOVANI 13,32 € 15,98 €
T KOMAD ASIMETRICAN114.3-88.9 KOVANI 13,68 € 16,42 €
T KOMAD ASIMETRICAN114.3-76.1 KOVANI 14,04 € 16,85 €
T KOMAD ASIMETRICAN139.7-114.3 KOVANI 22,31 € 26,77 €
T KOMAD ASIMETRICAN 139.7-88.9 KOVANI 22,67 € 27,20 €
T KOMAD ASIMETRICAN 168.3-139.7 KOVANI 30,59 € 36,71 €
T KOMAD ASIMETRICAN 168.3-114.3 KOVANI 30,95 € 37,14 €
T KOMAD ASIMETRICAN 219.1-168.3 KOVANI 59,74 € 71,69 €
T KOMAD ASIMETRICAN 219.1-159 KOVANI 60,46 € 72,55 €
T KOMAD ASIMETRICAN 219.1-139.7 KOVANI 60,82 € 72,98 €
Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene