[Katalog proizvoda]  [O nama]

26.06.2022.

LAMPART GALA SERIJA
€ -> DIN
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
CLASSIK 20P [5696.jpg] CLASSIK 20P 2.50 kW 350,00 € 420,00 €
CLASSIK 30P [5698.jpg] CLASSIK 30P 3.50 kW 380,00 € 456,00 €
CLASSIK 50K [7958.jpg] CLASSIK 50K 6.00 kW 389,00 € 466,80 €
CLASSIK 50P [5699.jpg] CLASSIK 50P 6.00 kW 405,00 € 486,00 €
VISION 30P [5745.jpg] VISION 30P 3.50 kW 419,00 € 502,80 €
VISION 50K [5743.jpg] VISION 50K 6.00 kW 426,00 € 511,20 €
VISION 50P [5746.jpg] VISION 50P 6.00 kW 445,00 € 534,00 €
ELEGANT 30P [5713.jpg] ELEGANT 30P 3.50 kW 419,00 € 502,80 €
ELEGANT 50K [5711.jpg] ELEGANT 50K 6.00 kW 426,00 € 511,20 €
ELEGANT 50P [5714.jpg] ELEGANT 50P 6.00 kW 445,00 € 534,00 €
Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene