[Katalog proizvoda]  [O nama]
26.04.2017.
LAMPART GALA SERIJA
€ -> DIN
Naziv Snaga   VP Cena MP Cena
CLASSIK 20K 2.50 kW 190,00 € 228,00 €
CLASSIK 20P 2.50 kW 213,00 € 255,60 €
CLASSIK 30K 3.50 kW 215,00 € 258,00 €
CLASSIK 30P 3.50 kW 231,00 € 277,20 €
CLASSIK 50K 6.00 kW 237,00 € 284,40 €
CLASSIK 50P 6.00 kW 252,00 € 302,40 €
VISION 30K 3.50 kW 244,00 € 292,80 €
VISION 30P 3.50 kW 263,00 € 315,60 €
VISION 50K 6.00 kW 268,00 € 321,60 €
VISION 50P 6.00 kW 286,00 € 343,20 €
ELEGANT 30K 3.50 kW 244,00 € 292,80 €
ELEGANT 30P 3.50 kW 263,00 € 315,60 €
ELEGANT 50K 6.00 kW 268,00 € 321,60 €
ELEGANT 50P 6.00 kW 286,00 € 343,20 €

Cene su orijentacione, zadržavamo pravo promene